Hjem

Hviderusland klubben er mødestedet for alle Hviderusland adoptanter. Her kan vi mødes og udveksle erfaringer

Hviderusland klubben har eksisteret siden sensommeren 2001. I september 2002 blev det besluttet, at formalisere klubben og danne en forening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle familier der har adopteret fra Hviderusland kan optages som medlemmer i foreningen.

Foreningen er pt. kontingentfri, men det koster et indmeldelses-gebyr på kr. 100,00 at melde sig ind.

 

 

Velkommen til Hvideruslandklubben